• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สมาชิกสภาคณาจารย์ฯ ชุดที่ 17 ประจำปี 2562


  อ่านต่อ
 • โครงการแสดงความยินดีผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2561


  อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6(17)/2562


  อ่านต่อ
 • ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้


  อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5(17)/2562


  อ่านต่อ
 • ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562


  อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 -8064-66 โทรสาร : (02) 872-9086 E-mail : senate@kmutt.ac.th