• ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6(17)/2561


  อ่านต่อ
 • ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2561


  อ่านต่อ
 • พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า


  อ่านต่อ
 • พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9


  อ่านต่อ
 • ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561


  อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5(17)/2561


  อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 -8064-66 โทรสาร : (02) 872-9086 E-mail : senate@kmutt.ac.th