• ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ร.4


  อ่านต่อ
 • จัดโครงการเสวนา Sit & Sip กับ อธิการบดี ครั้งที่ 2 พบคณะศิลปศาสตร์


  อ่านต่อ
 • จัดโครงการเสวนา Sit & Sip กับ อธิการบดี ครั้งที่ 1 พบคณะวิทยาศาสตร์


  อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8(17)/2562


  อ่านต่อ
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


  อ่านต่อ
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ


  อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 -8064-66 โทรสาร : (02) 872-9086 E-mail : senate@kmutt.ac.th