• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน

 • ร่วมงานวันเด็ก มจธ. ประจำปี 2561


  อ่านต่อ
 • ทำบุญปีใหม่่ สภาคณาจารย์และพนักงาน 2561


  อ่านต่อ
 • สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่านอธิการบดี


  อ่านต่อ
 • สวัสดีปีใหม่ 2561 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ


  อ่านต่อ
 • สวัสดีปีใหม่ 2561 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ.


  อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 -8064-66 โทรสาร : (02) 872-9086 E-mail : senate@kmutt.ac.th