• ประชุม ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 86(5/2561)


  อ่านต่อ
 • ประชุมเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การเปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน


  อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4(17)/2561


  อ่านต่อ
 • ประชุมกรรมการบริหาร และคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2561


  อ่านต่อ
 • พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย


  อ่านต่อ
 • ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561


  อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 -8064-66 โทรสาร : (02) 872-9086 E-mail : senate@kmutt.ac.th