• โครงการแสดงความยินดีผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2560

 • ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1(17)/2561


  อ่านต่อ
 • ประชุมสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 17 วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2561


  อ่านต่อ
 • ร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2561


  อ่านต่อ
 • ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561


  อ่านต่อ
 • งานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561


  อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 -8064-66 โทรสาร : (02) 872-9086 E-mail : senate@kmutt.ac.th