• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์สภาคณาจารย์ฯ

    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ใหม่ล่าสุดของยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์สภาคณาจารย์ฯ ที่ทำให้คุณเป็นส่วนหนึงของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

ร้องเรียน / เสนอแนะ

ข่าวประจำ

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์ไทย”

/
ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน…

การจัดเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

/
    ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ…

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560

/
ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ ประธานสภาคณาจารย์ฯ/เลขาธิการ…

ข่าวล่าสุด

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140