• ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1(17)/2562


  อ่านต่อ
 • ทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับ ปีใหม่ 2562


  อ่านต่อ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่สมาชิกสภาคณาจารย์ฯ ประจำปี 2562


  อ่านต่อ
 • พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561


  อ่านต่อ
 • ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2561


  อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7(17)/2561


  อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 -8064-66 โทรสาร : (02) 872-9086 E-mail : senate@kmutt.ac.th