• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน

 • ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย


  อ่านต่อ
 • ร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561


  อ่านต่อ
 • ร่วมประชุม ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 82(1/2561)


  อ่านต่อ
 • ร่วมงานวันเด็ก มจธ. ประจำปี 2561


  อ่านต่อ
 • ทำบุญปีใหม่่ สภาคณาจารย์และพนักงาน 2561


  อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 -8064-66 โทรสาร : (02) 872-9086 E-mail : senate@kmutt.ac.th