• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน

  • ร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560


    อ่านต่อ
  • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 1 ปี วันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ


    อ่านต่อ
  • ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์ไทย”


    อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์ไทย”

/
ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน…

การจัดเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

/
    ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ…

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560

/
ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ ประธานสภาคณาจารย์ฯ/เลขาธิการ…
สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 -8064-66 โทรสาร : (02) 872-9086 E-mail : senate@kmutt.ac.th